تاريخ : یکم بهمن 1392 | 8:41 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..

به نام او...خدا...!

 

ﺁﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﭙﺎﺱ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ؟

 

ﺳﭙﺎﺱ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺴﺖ

 

ﻭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ:

 

ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﺪﺍﺭﯾﺪ

 

{سه پاس} ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﯿﮏ، ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﯿﮏ، ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻧﯿﮏ..

 

ﻭ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ…

 

با سپاس…

 

اینم آدرس.وبلاگ عاشقانمه..

 

.http://mohammad8.blogfa.com/


برچسب‌ها: ایران بدبخن, بدبختی ایران, ایران شاه کجاست

تاريخ : بیست و پنجم دی 1393 | 9:10 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..

پیشگویی شگفت انگیزجاماسب ازاوضاع گرفتارایران درآینده ( برگزیده های از یشت ها ) :

گشتاسب شاه پرسید : این دین ( زرتشتی ) چند سال برقرار خواهد بود و پس از آن چه هنگام و چه زمانه ای است ؟

1 ) "جاماسب بیتخش " پاسخ داد : که این دین هزار سال روا باشد پس از آن مردمانی که هم پیمان شکن هستند با یکدیگر رشک و دروغ کنند و سبب شود که ایرانشهر ( مملکت ایران زمین ) به دست تازیان سپارده شود و تازیان هر روز نیرومندتر شوند و شهر شهر را تسخیر کنند . ( همانطور که سپاه تازی به ایران حمله کرد و شهرهای ایران را یکی پس از دیگری تصرف کرد و ایرانیان را وادار به پذیرفتن اسلام یا دادن خراج کردند )

2 ) مردم ایران زمین به نابکاری - فساد - رذیلت و دروغ گرویده و از روش کردار نیکو آزرده میوشند و کناره گرفته .

3 ) آمار گنجهای ایرانشهر رو به گسترش می رود و زرین و سیمین ها برای فرمانروایان انبار می شود .

4 ) سپس همه اینها ناپدید شود و بسیار گنجهای پادشاهان ایران به دست دشمنان رسد و مرگ بی زمانه و نابهنگام گسترش یابد. ( همانطور که کاخهای مدائن توسط سپاهیان اسلام غارت شد و گنجها و زمردهای چندین دهه پادشاهی ایران و فرشها ابریشم ساسانیان توسط تازیان تکه تکه و غارت شد . )

5 ) همه ایرانشهر به دست دشمنان تازی افتد و انیران ( ضد ایرانیان ) در ایران فراوان شوند به طوری که ایرانی از انیرانی مشخص نشود .

6 ) در آن زمان " توانگران بد اندیش" بر درویشان پیشی میگیرند و آزادگان و بزرگان ایرانهشر در رنج و سختی زندگی خواهند کرد .

7 ) به جایی خواهد رسید که فرزندی را که زایند بفروشند و پسر مادر را زند و برادر بر برادر رحم نکند و برای کسب خواسته های خود از یکدیگر درگیر شوند . ( به وضوح در ایران دیده شده که عده ای فرزندان خودشان را برای گرفتن مقداری پول حراج میکنند به طوری که روزنامه ایران چند ماه پیش خبر داد زنی جنین خود را در شکم اش به مبلغ 1.5 میلیون تومان فروخت و آن پول را برای دادن پول پیش خانه پرداخت کرد !!! )

8 ) مردان زن صفت که ناپدید بودند در ایرانشهر هویدا میشوند و دروغ گسترده میشود . همانطور که فردوسی بزرگ در این باره فرموده است ( بعد از فتح ایران بدست اسلامیان تازی ایران اینگونه خواهد شد ):

چو با تخت منبر برابر شود********* همه نام "بوبکر" و "عمٌر" شود

تبه گردد این رنجهای دراز **********شود ناسزا شاه گردن فراز

نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر********* ز اختر همه تازیان راست بهر

برنجد یکی دیگری برخورد******** به داد و به بخشش کسی ننگرد

ز پیمان بگردند و از راستی********* گرامی شود کژی و کاستی

پیاده شود مردم جنگجوی********** سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی

رباید همی این از آن آن******** زین ز نفرین ندانند باز آفرین

نهانی بتر زآشکارا شود********* دل شاهشان سنگ خارا شود

بداندیش گردد پدر بر پسر******** پسر بر پدر همچنین چاره گر

شود بنده ی بی هنر شهریار******** نژاد و بزرگی نیاید به کار

به گیتی نماند کسی را وفا ********روان و زبانها شود پر جفا

ازایران واز ترک و از تازیان *********نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان نه ترک و نه تازی *********بود سخن ها به کردار بازی

همه گنجها زیر دامن نهند *********بمیرند و کوشش به دشمن دهند

9 ) ( اتمسفر و هوای ) ایرانشهر رو به آشفتگی و سرمای سخت و گرمای سخت می رود و نباتات کم شود .

10 ) از آن پس زمین لرزه ( بوم گزندک ) در آنجا زیاد پدیدار شود و ویرانی ها به بار آورد . باران بی موقع و بی سود باریدن میکند .

11 ) سوار پیدا میشود و پیداه سوار میشود و دوران به دست نا اهلان و نابخردان گذرد . ( دقیقا همان صحبتی که فردوسی بزرگ درباره ایران پیش بینی کرده بود و می بینیم که به واقعیت پیوسته و کسانی سردمدار ایران شدند که کارشان چیز دیگری بوده است ) فردوسی :

پیاده شود مردم جنگجوی******** سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی

12 ) مردان روی به دلقکی و لوده گری و ریاکاری روی خواهند آورد و مردان جنگجو کم شود و نابکاری گسترش یابد و قلب ها از سنگ شود و سرداران نابکار و نالایق روی کار خواهند رفت .

13 ) پادشاهی و حکمرانی ایران بدست کسانی خواهد افتاد که انیران اند و در ظاهر بسیار دین مدار و آئیین و مسلک دار هستند.

14 ) آن تازیان با ارمیان و ترکان مخلوط شوند و کشور بلبشو و نژادها عجیب و پلید شود .

و . . .

سپس گفتگوی زرتشت با اورمزد است که آینده ایران را پرسش میکند ( از بهمن یشت ) :

 

1 ) در آن پست ترین هنگام 100 گونه و 1000 گونه و 10000 گونه دیوان ژولیده موی از تخمه خشم از راه برسند .

2 ) آن بد تخمان از خطه خراسان به ایرانشهر بریزند و با پرچمی با موهای ژولیده و ظاهری نا آراسته از راه میرسند که همگی مزدور می باشند .

3 ) سپس شهرها و دهها به ترتیب ویران میشوند و آنان که من اورمزد آفریدم همگی در نابودی قرار میگرند .

4 ) آنان فریب کار بوده و آنچه که میگویند نمی کنند . و بدترین مرام و مسلک را دارند . چون از دروغ وارد میشوند . آنان به گفته های خود عمل نمیکنند و در سخن خود استوار نیستند .

5 ) گفتار مردان حق به آنان ناراست آید و گفتار راست آنان شک برانگیز خواهد شد . در عوض گفتار نابخردان - فتوی دهندگان ناحق و فریب کاران برای آنان راست آید .

6 ) در ان زمان سوگند های دروغین زیاد خورند و به زور به چیزی گواهی میدهند و به اورمزد ناسزا گویند .

7 ) از گناهانی که مردم کنند از هر 5 گناه 3 گناه را پیشوایان دینی کنند و آنان کسانی هستند که با نیاکان دشمن هستند و عبادتی که خود گویند انجام ندهند و از دوزخ بیمی ندارند .

8 ) آب رودخانه ها کاسته شود و خشکسالی رواج یابد .

9 ) پادشاهی و فرمانروایی ایرانشهر به دست انیران افتد و همچون سغدیان و ترکان و کابلیان و تازیان باشند . ایشان چنان فرمانروایی بدی کنند که که مرد پرهیزگار و فرد بد کنش- کشتن هردو در نزد آنان یکی باشد .

و . . .

زراتشت نامه هم که در سال 1278 میلادی ( 727 سال پیش ) توسط بهرام بن پژدو نوشته شد پیشگویی ها یش را از اینده وخیم ایران به صورت شعر در آورده :

 

 

به ایران بباشد سه جنگ تمام ****** بسی کشته گردند مردان نام

همه پارس و شیراز پرغم شود ******به جای طرب رنج و ماتم شود

بود حکمرانی آن دیو کین ****** که دین بهی را زند بر زمین

نیابی در آن مردمان یک هنر ******* مگر کینه و فتنه و شور و شر

و . . .

متاسفانه می بینیم که پیشگویی ها یکی پس از دیگری به حقیقت می پیوندند و امروز ما نوادگان کورش هستیم که میتوانیم سرنوشت ایران را از این گرفتاری ها نجات دهیم .

-----------------------------------------------------------------------------------------

بن مایه: فلسفه زرتشت : اثر دکتر فرهنگ مهر  انتشارات جامی 1374 تهران - زرتشت پیامبر ایرانی  دینی نو از دین کهن : دکتر فرهنگ مهر - دکتر علی اکبر جعفری


برچسب‌ها: پیش بینی آینده ایران, اینده ایران, ایران, آینده ای نا مبهم

تاريخ : نوزدهم دی 1393 | 3:20 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
ﻧﻮﺷﺘﻢ %۵۰ ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﻔﺘﯽ : ” ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ “!

ﻧﻮﺷﺘﻢ : %۷۵ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﻔﺘﯽ : ” ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ “!

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﯿﺰﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ۱۴ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ , ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ , ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻓﺎﺣﺸﻪ , ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ ! ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ , ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ ﺷﺪ ,

ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ ,

ﻧﺨﺒﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ ,

ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ , ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ ﺷﺪ ,

ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ ۱۰ ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ , ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ ,

ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ ,

ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ,

ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺩ ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ ,

ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ،

لامصب ایرانی که بودی....

 تاريخ : سیزدهم دی 1393 | 11:36 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
صبح روز گذشته یکدستگاه خودور هیوندای با یک دستگاه خودروی20 میلیونی! (پراید) در زیر پل هواپیما رو فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تصادف کردند .

در پی این سانحه بدن راننده خودرو 20 میلیونی تکه پاره شد و وی در دم جان سپرد و سه سرنشین خودروی سانتافه با اینکه ضربه شدیدی به جلوی خودرو وارد شده بود با عمل کردن کیسه هوا ، آسیب ندیدند و فقط یکی از آنها از ناحیه گردن کمی آسیب دید.

حال جای سوال دارد که مسئولین صنعتی کشور بعد از 18 سال از شروع تولید این محصول در کشور چه توجیهی برای ادامه عرضه آن دارند و لااقل پیشنهاد می شود مسئولین برای حفظ جان مردم شریف و قابل تقدیر و احترام ایران ،از تردد پراید در جاده های بین شهری جلوگیری کنند .تاريخ : نوزدهم آبان 1393 | 10:28 قبل از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..

عکاسی از دخترکی دستفروش ک زیرباران جوراب میفروخت عکسی گرفت…

آن عکس بهترین عکس سال شد…

عکاس بهترین عکاس سال شد و جایزه گرفت…

کتابی درمورد آن عکس نوشته شد… نویسنده اش بهترین نویسنده شد و جایزه ای گرفت…

از آن کتاب فیلمی ساخته شد…آن فیلم پر بیننده ترین فیلم شد…

تمام عوامل سازنده آن فیلم جوایزی گرفتند و تحسین شدند…

ولی آن کودک دستفروش هنوز دستفروشی میکند!!!!!

“دنیای ما این چنین است”


برچسب‌ها: عدالت ایران, تبعیض, اختلاف طبقاتی, کارگر

تاريخ : سی ام مهر 1393 | 5:29 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
کروات

این واژه از ریشه‌ی کـُـئـِرت است و در برابر آن در پهلوی «گریوپان» آمده است و در شرح آن می‌گویند که «کُئرت» به زره بسته می‌شود.
با یک نگاه به نگاره‌ای که در تخت جمشید کنده شده (شکل 1) و به نظر «هرتسفلد» که آن را در Iran in the Ancient East – fig. 402 آورده است؛ پاپک پدر اردشیر است که رخت مادی بر تن دارد. به خوبی روشن می‌شود که «کئرت» کدامست و واژه‌ی کراوات از کجا گرفته شده است.

 

این کراوات بیشتر به صورت پهن‌تر و پیش سینه‌ای دیده می‌شود که پادشاهان و بزرگان سپاه می‌بستند و در همه‌ی صورت‌های کنده شده روی سنگ و سکه‌های باستانی یافت می‌شود.
برای نمونه سنگ نگاره‌ای را در طاق بستان (شکل 2) می‌توان آورد.


برچسب‌ها: ایران باستان, ریشه ایرانی, ایران قدیم, ایران حالا, فرهنگ ایرانی گم شده

تاريخ : بیست و پنجم مهر 1393 | 11:7 قبل از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
Photo: ‎از شما خواهشمندیم 

نه یک بار چند بار به اشتراک بگذارید 
پدر ایران زمین فقط در قلب هاست بیاید روز پدر را جهانی کنیم ...

لطفا همه به اشتراک بگذارید ...‎

آیادر تاریخ ایران جایی برای این بزرگ مرد میهنم نیست 

که روز این مرد بزرگ را در تقویم ایران نیاورده اند ....

کوروشم من نام تو را یاد تورا در ذهنم گرامی میدارم...

7آبان روزت مبارک.....پیشاپیش....

بگذار بدانند همیشه در یادها باقی خواهی ماند....


برچسب‌ها: عدالت ایران, تبعیض, اختلاف طبقاتی, کارگر, کوروش بزرگ

تاريخ : سیزدهم مهر 1393 | 3:1 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..

این است عاقبت 35سال حکومت عدل علی واحکام اسلامی!

این حکومت ، آن حکومت

ی نیست که امام خمینی برایش میجنگید

این حکومت و ملت دیگر بوی اسلام نمیدهد

فقط از آن یک تابلو قدیمی خاکی به جا مانده که

مسولین امروز برای حفظ جایگاه خود آن را بالای سر خود میگیرند تا کمی به اصطلاح دهان مردم را ببندند

در کشور فقر داد میزند

گرانی فریـــــــــاد

من و تو خر نیسیم

جمهوری اسلامی ایران همان کشوریست که پدرانمان برایش خون دلها خوردند تا به اینجا رسیده است

ما نباید بگذاریم این همه زحمت به دست

مفت خوران و قدرت طلبان نابود شود

کشور یکپارچگی خود را از دست داده

و این از مدیریت نادرست مدیران است

کشور ما منابع مالی ، کم ندارد

کشور ما مثله افغانستان و پاکستان نیست

خداراشکر هم رونق اقتصادی دارد و هم در جهان اُبهت خود را حفظ کرده است

اما خداییش این انصاف نیست

این همه بی عدالتی...

آخر تا کی...

ما با این وضع خوبه کشور حتی یک فقیر هم نباید در کشور داشته باشیم...

این به خاطر بی مدیریتی کشور است ، در کشور دزد زیاد است

معلوم نیست پول های نفت کجا میرود

هیچ چیز در این مملکت حساب و کتاب ندارد

هیچکدام از مسولین در مقابل کارهایی که انجام میدهند پاسخ درستی به مردم ارائه نمیکنن

مردم امثاله من هم که از همه چیز بی اطلاع اند

 فقط سر تکان میدهند و

هرچه آنها گفتند تایید میکنند

هرچند وقت یک بار هم در اخبار مثلا چیز هایی از عمل کردشان میگویند

اما ما که سر در نمی آوریم....

آنها هم خوشبحالشان میشود و حســــــــــابی از این وضع نهایت استفاده رو میکنند

مشکلات مالــــــی باعث شد مردم دست به هر کاره خرابی بزنند...

مردم دین و ایمان خود را رها کردند

برای پول....

حق یکدیگر را میخورند برای پول...

مردم بد شده اند

خدا آخر و عاقبت این ملت را بخیر کند...تاريخ : دوازدهم مهر 1393 | 8:10 قبل از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
شاخص فلاکت در ایران وجهان

شاخص فلاکت در سال 84 که محمود احمدی‌نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت 21/9‌درصد بود که با افزایش 28/6‌درصدی هم‌اکنون به 50/5درصد رسیده است.

 

این شاخص که نخستین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 اعلام شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم‌تر باشد.

گفتنی است، مطابق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در سال ۹۰ تاکنون به 30/6 درصد رسید.

 

آنچه مسلم است افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار نگران کننده است چرا که بیکاری و تورم با هم در این شاخص جمع می شوند و افزایش آن نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارها در ایران است.

 

به گزارش عصر بانک، بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده، میانگین مصرف خانوار از سال 86 تا 90 مرتبا کاهش یافته است و این مساله نشان می دهد قدرت خرید ها کم شده است و دولت باید هر چه سریعتر چاره ای اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران بیاندیشد.


برچسب‌ها: آمارفلاکت درایران وجهان, سیاه بختی, مردم بدبخت, مردم بیچاره

تاريخ : نهم مهر 1393 | 10:43 قبل از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
یه خاطره واقعی از شاه عزیز بگم بعد بگین کی بهتره....خاطره واقعی...

سال های پیش زمان حکومت شاه عزیز درشهرستان قوچان یه سیل ویرانگری اتفاق می افتدکه خیلی از خانه های اونجا رو با خاک یکسان میکنه که خونه پدری من هم اونجا همون اتفاق براش می افته همن جناب محمدپهلوی که همه خانه های ویران شده را برای این ملت به صورت رایگان میسازه که هیچ حالا اینجاش قشنگه...یه خانوم جوان وزیبا چهره به شاه عزیز نزدیک میشه که اول مانع شدن وبه دستور شاه دیدارشاه میرسند که دراین سیل همسرخودرا از دست داده...برای شاه تعریف کرده شاه دستوردادند که برای این خانوم یه منزل مسکونی ..شغل آبرومندپیدا کنند..وبرای این خانوم که یک بچه شیر خواره ای هم داشته خود شاه شخصا یک کارگر خانوم برای نگهداری فرزندش ویک نگهبان برای محافظت از منزل این خانوم تعیین میکنند که الان اکثر مردم ای شهرستان هنوز این خاطره رو فراموش نکردن...که یک شهرستان را بدون دریافت یک ریال از کسی دوباره ساخت.که مردم هنوزم به شاه میگند خدابیامرزدش...خدا رحمتش کنه امین...

ولی حالا وام میدن وام با بهره میدن وام دارن به مردم لطف میکنن وام میدن خدایا...چرا این مردم خام شدن....

چرا ...چرا ...مگه شاه ....چقدربد بود....اگه شاه میبود یعنی وضع ما الان همین بود که هست....ارزومونه که

یه شب بدون نگرانی از فردا راحت بخوابیم....کی میدونه چی میگم...واقعا واسه چی ما یه طرف اون طرف تمام

دنیا واسه چی واسه چی...زندگیمون نکبتی واره...اختلاف طبقاتی رو ببین....یکی زیر زمین...یکی تو سقف

آسمونه...
تاريخ : هفتم مهر 1393 | 4:51 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
دلایل دیدن این تصاویر درایران چیست لطفا پاسخ بدهید.....!


بی ارزه ای!                                       تبعیض.؟                           قدرت.؟               سیاست؟          

دلیل این همه تبعیض در ایران چیست خدایا به داد مابرس...!.....          


 

خیلی ها توی این مملکت اگه تا اخر عمرشون کارکنن وچیزی نخورن هم نمیتونن سوار همچین چیزایی شن...

اونوقت خیلی ها تو هردقیه از زندگیشون صدتا از همینا که خیلی بیشتر ردوبدل میکنن...واسه چی....


راستی میدونید این جناب از کجا این پولها رو آورده.....!!!

به نظرتون این پول ها حق کسی نیست....!!!!

واسه چی ما هرروز داریم بدبخت تر از دیروزمون میشیم...!!کاش خدا به داد مابرسه...

یه روز خوب میاد ولی شاید ما نباشیم....اون روز خوب دست تک تک ماست...اگه بخوایم...

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگهاست....


برچسب‌ها: ثروتمندان ایران, فقیران, تبعیض, خار, ذلیل

تاريخ : ششم مهر 1393 | 5:21 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
اخ جون دیگه چیزی بجز همین خودروگرون نیست وای خداخوشبختی چقدر ارزون شده جنسا وای فردا پس فرداست که یه خودرو هم بگیریم...

قضاوت با شما!!!


برچسب‌ها: گرانی, تبعیض, مردم بدبخت, مردم ساده, جامعه گوس

تاريخ : سی و یکم مرداد 1393 | 1:36 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..

فوری غیر فوتبالی حیفم اومد این حرفای غیرتی جوانان مملکتو درمقابل بیگانگان نذارم!

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﺮﻭﻩ وهابی ﺩﺍﻋﺶ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ٬ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺧﻮﻥﻣﻴﻜﺸﻴﻢ

ﭘﯿﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ :

ﺑه ﺸﻤﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯿﺪﻳﻢ !!!ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﯿﺴﺖ !!ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ !!ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺻﻞ ﻭ ...

ﻧﯿﺴﺖو ماهم عرب نیستیم!

ما از نژاد کوروشیمﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﻪ .........

ﺳﺮﺯﻣﯿﻦمادریِ منﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺶ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭ ﺏ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺭﻭ ﺁﺭﺯﻭﺗﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﮐﺮﺩ !!

مرز ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻻﺷﻪﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﯿم کرد

زنده باد ایران و ایرانی ما فرزند کوروشیم .............

 


برچسب‌ها: عدالت ایران, تبعیض, اختلاف طبقاتی, کارگر

تاريخ : سی و یکم مرداد 1393 | 1:28 بعد از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..
سلام دوستان عزیز .................؟؟؟ خواستم یه مطلبی رو با همتون در میون بذارم. چند روزه قانونی اومده بروی دستگاههای کارتخوان که شما مانده یا موجودی میگیرید مبلغ 1206 ریال از حسابتون کم میشه یه چیزی حدوده 120 تومان . حالا فکر کنید که اگر در روز یه چیزی حدوده سه ملیون نفر ایرونی مانده بگیرن با فرض به اینکه مبلغشم 120 تومان باشه چقد پول میشه؟؟ بهتون میگم میشه میشه اومممممم یه چیزی حدوده 360.000.000 ملیون تومان حالا ده روز چند میشه ؟اگه گفتی ؟؟؟؟ بهله سه ملیارد و شصت ملیون تومان و در یک ماه 10.800.000.000 و در یک سال بانک مرکزی 129.600.000.000 از ما میدزده. تازه این با فرض بر اینه که فقط سه ملیون نفر مانده بگیرن این یعنی یه پول مفت از کیسه ملت میره تو حساب بانک مرکزی عزیز.. تازه اگر دقت کرده باشید از سال 92 بابت جابجایی و انتقال وجه هم 500 تومن کم میکنن. اینقد کپی کنید تا همه بفهمن و کنسلش کنن

حالام طرفداراش بگم مچکریم....


برچسب‌ها: تبعیض, بدبختی, کارگر, دزدی

تاريخ : سی و یکم مرداد 1393 | 11:58 قبل از ظهر | نویسنده : ...دوستدار ایران..

20:30گزارش داد.11.000.000میلیون زوج ایرانی

منتظر سه نفر از اون آقازاده ها هستن...

که این بندگان خدا قرضشونو به بانک ها بدن....

که در این صورت این 11.000.000میلیون زوج ایرانی

بتونن وام ازدواجشونو بگیرن برن سراغ زندگیشون......

خدایا ما کجاییم .............

و اونا

اومدناونجا........خدا....


برچسب‌ها: عدالت ایران, تبعیض, اختلاف طبقاتی, کارگر, بچه فقیر